Bestyrelsen

Formand: Henrik Knudsen, Kongehaven 22

Næstformand: Morten Mølgaard, Kongehaven 4

Kasserer: Jesper Kristensen, Kongehaven 2

Medlem 1: Páll Gudmundsson, Kongehaven 35

Medlem 2 : Michael Kjærbye-Thygesen, Kongehaven 12